دستگاه تصفیه هوای گردن آویز

آلودگی هوای برخی از شهرها، از جمله تهران، اهواز و اصفهان بر کسی پوشیده نیست. آلودگی های گازی ناشی از احتراق سوخت غیراستاندارد و همچنین کارخانه های صنعتی، ریزگردهای معلق در هوا و همچنین شیوع بیماریهای میکروبی عوامل خطرناک موجود در هوا هستند. بدون شک این عوامل برای هر انسانی میتواند عوارض کوتاه مدت و یا دراز مدت داشته باشد. با این حال، کودکان، افراد مسن، بیماران ریوی، بیماران قلبی و کسانی که به دلایل مختلف دارای سیستم دفاعی ضعیف تری هستند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند. استفاده از دستگاه تصفیه هوای گردن آویز Fresh Air Personal، باعث آرامش خاطر هر فرد در هوای آلوده خواهد شد. این محصول با استفاده از فرآیندهای یونیزاسیون و اکسیداسیون، فضای تنفسی هر فرد را پاک نگه می دارد. عدم نیاز به تعویض قطعه و باطری قابل شارژ و همچنین طول عمر 97600 ساعتی، استفاده از این دستگاه را تسهیل میکند. از این محصول میتوان در فضاهای داخلی و بر روی میز هم استفاده کرد و فضایی در حدود یک متر را تصفیه میکند. 

 

پشتیبانی