ثبت محصولات اکتیوتک در اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

شرکت "مانا اندیشان فرتاک"، نماینده انحصاری کمپانی اکتیوتک آمریکا، بعنوان شرکت تجهیزات پزشکی مجاز در اداره کل تجهیزات پزشکی کشور ثبت گردید. بنابراین تمامی محصولات شرکت اکتیوتک جزء محصولات مجاز پزشکی به حساب می آیند. برای بررسی این موضوع میتوانید نام شرکت "مانا اندیشان فرتاک" را در لینک زیر جستجو نمایید.
اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پشتیبانی