آنفولانزا

بیماری آنفولانزا باعث عفونت حاد دستگاه تنفسی میشود که با سردرد ناگهانی، درد ماهیچه، تب و ضعف و بی حالی شدید نمایان میشود. با توجه به مشکلات به وجود آمده در خصوص این بیماری در برخی استانهای کشور و احتمال شیوع آن به سایر استانها، به نظر میرسد توجه به راههای پیشگیری از آن ضروری است. دستگاههای تصفیه هوای اکتیوتک و قدرت آن در مقابله با ویروس آنفولانزای خوکی (H1N1) و آنفولانزای مرغی (H5N8) در دانشگاه کانزاس آمریکا، آزمایشگاه ملی ساندیا توسط دکتر جیل بیکر مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج درخشان این آزمایش در نمودارهای زیر نشان داده شده است.

 

 

همانطور که در شکل دیده میشود، در زمانی کمتر از 2 ساعت میزان ویروس H5N8 بیش از 99 درصد و پس از 12 ساعت 100 درصد کاهش یافته است. آزمایشها بر روی ویروس H1N1 نیز نشان از از بین رفتن 100 درصدی این ویروس دارد. دستگاههای پرتابل اکتیوتک، که از تکنولوژی RCI استفاده میکنند، میتوانند در فضاهای مسکونی و اداری مورد استفاده قرار گرفته و به مقابله با آلودگی های ویروسی از جمله بیماری آنفولانزا بپردازد.

پشتیبانی